วันที่  27  พฤศจิการยน  2564     
        
     
 
     
Username : 
Password : 
     
     
 
     
 
     
 
   
Username : 
 
Password : 
 
   
   
 
     
     
 
 
       การเข้าระบบของบัณฑิต
       Username คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
        Password คือ วัน-เดือน-ปีเกิด (8 หลัก) เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2538 ให้ใส่เลข 04032538 กรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค
     
  หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้   โทร.055-267077
     
 
*** หากไม่สามารถเลือกตำแหน่งงานหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ 
ให้ท่าน ติดตั้ง browser Chrome มาใช้งาน ท่านสามารถ download ได้ที่นี่