วันที่  2  ตุลาคม  2566     
        
     
 
     
Username : 
Password : 
     
     
 
     
 
     
 
   
Username : 
 
Password : 
 
   
   
 
     
     
 
 
       การเข้าระบบของบัณฑิต
       Username คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
        Password คือ วัน-เดือน-ปีเกิด (8 หลัก)
    ยกตัวอย่าง เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2538 ให้ใส่เลข 04032538
    กรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค
     
  หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้  
สามารถติดต่อได้ที่
 งานส่งเสริมมาตรฐาน 055-267077