วันที่  26  มีนาคม  2560     
        
     
 
     
username : 
password : 
     
     
 
     
 
     
 
   
username : 
 
password : 
 
   
   
 
     
     
 
 
       การเข้าระบบของบัณฑิต
       username คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
       password คือ วัน-เดือน-ปีเกิด (8 หลัก) เช่น ท่านที่เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2530 ให้ใส่เลข 04032530 กรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค
     
  หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้   โทร.055-267000 ต่อ 9415
     
 
*** หากไม่สามารถเลือกตำแหน่งงานหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ให้ท่าน ติดตั้ง
browser Chrome มาใช้งาน ท่านสามารถ download ได้ที่นี่