วันที่  19  มิถุนายน  2567     
        
     
 
 
     
 
   
Username : 
 
Password : 
 
   
   
 
     
     
 
 
       ระบบตรวจสอบการกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
     
  หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้  
สามารถติดต่อได้ที่
 งานส่งเสริมมาตรฐาน 055-267077